Tembang Macapat Pocung

Tembang Macapat Pocung

Tembang macapat iku ana werna-werna: Pocung, Gambuh, Durma, Pangkur, Mijil, Kinanthi, Sinom, Maskumambang, Dhandhanggula, Asmarandana & Megatruh.
Salah sijine sing prasaja dhewe yaiku Pocung. Tembange cendhak, isine mung patang gatra. Tembang Pocung bisa kanggo crita apa wae. Lumrahe kanggo nelakake guyonan lan pitutur.

You do not have Adobe Flash Player installed on your computer or your Flash Version is outdated. You need Flash Player to view this medium. Download Flash Player now.

Description

Tembang macapat iku ana werna-werna: Pocung, Gambuh, Durma, Pangkur, Mijil, Kinanthi, Sinom, Maskumambang, Dhandhanggula, Asmarandana & Megatruh.
Salah sijine sing prasaja dhewe yaiku Pocung. Tembange cendhak, isine mung patang gatra. Tembang Pocung bisa kanggo crita apa wae. Lumrahe kanggo nelakake guyonan lan pitutur.

Comments: 1

  • iaw
    iaw · 1600 days ago

    Bagus pak.. bikin yg lainnya ya hehehe..


Comment this item

Please log in or register in order to comment this medium.