Hizbul Wathan SDmuhCC......Satu, Hizbul Wathan selamanya dapat dipercaya. Dua, Hizbul Wathan setia kawan dan teguh hati. Tiga, Hizbul Wathan siap menolong dan wajib berjasa. dst........ikuti pelajaran HW yukk...